Παιδιά

Το παιδικό τμήμα δημιουργήθηκε για μαθητές δημοτικού ηλικίας 6 έως 12 ετών.

Ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των παιδιών, το τμήμα χωρίζεται σε επιμέρους κλειστές ομάδες 8-10 ατόμων.

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών και περιλαμβάνει ένα τετράωρο μάθημα την εβδομάδα με έμφαση στο δημιουργικό παιχνίδι και τις ασκήσεις ομαδικότητας.

Μέσα από παραδοσιακά και σύγχρονα παραμύθια της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας και με όχημα την αθωότητά τους, τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, μπαίνοντας στον κόσμο των παραμυθιών και ζωντανεύοντας τους ήρωές τους. Παίζοντας μαζί, γνωρίζουν ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής και παγκόσμιας πολιτισμικής παράδοσης, έρχονται κοντά, γίνονται ομάδα και αναπτύσσουν την κοινωνική τους ταυτότητα.

Έφηβοι

Το εφηβικό τμήμα δημιουργήθηκε για μαθητές γυμνασίου και λυκείου ηλικίας 13 έως 17 ετών.

Ανάλογα με τον αριθμό των εφήβων, το τμήμα χωρίζεται σε επιμέρους κλειστές ομάδες 8-10 ατόμων.

Με σεβασμό στις ευαισθησίες της εφηβικής ηλικίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα τετράωρο μάθημα την εβδομάδα με έμφαση στη λεκτική/σωματική έκφραση και την εξωστρέφεια.

Εκκινώντας από οικεία κείμενα και συγγραφείς και μέσα από ατομικές και ομαδικές ασκήσεις εξωστρέφειας, οι έφηβοι μαθαίνουν να ζωντανεύουν τον γραπτό λόγο μέσα από τη θεατρική πράξη. Έτσι, γνωρίζουν το σώμα, τη φωνή και τις δυνατότητές τους, νιώθοντας άνετα με τον εαυτό τους, αντιμετωπίζοντας τη συστολή τους και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους.

Ενήλικες

Το τμήμα ενηλίκων δημιουργήθηκε για άτομα άνω των 18 ετών που είτε ενδιαφέρονται για το θέατρο, είτε ασχολούνται ερασιτεχνικά με αυτό.

Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και την προηγούμενη επαφή τους με το θέατρο, το τμήμα χωρίζεται σε επιμέρους κλειστές ομάδες 8-10 ατόμων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα τετράωρο μάθημα την εβδομάδα με έμφαση στην επικοινωνία και σύνδεση με τον άλλο μέσα από ατομικούς και ομαδικούς αυτοσχεδιασμούς.

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να θυμηθούν την αθωότητά τους, να αφεθούν ελεύθεροι, να εκφράσουν με ειλικρίνεια διαφορετικά κομμάτια του εαυτού τους, αλλά και να ανακαλύψουν κομμάτια τους που είχαν ξεχάσει ότι υπάρχουν μέσα τους.